Yaratıcı Drama - Müzik

Kreas Sanat Akademisi’nin ile ortaklaşa yürüttüğümüz yaratıcı drama ve müzik derslerimiz ile çocuklarımızın yeteneklerini ortaya çıkarıyor, kendilerine olan öz güvenlerini kazanmalarını amaçlıyoruz.
Drama derslerimiz ile öğrencilerimize kendi vücudunu ve özelliklerini tanıma, bedenini çok yönlü kullanabilme, farkındalık kazandırma, bağımsız düşünmesini sağlama, işbirliğine yönlendirme, insana ve doğaya karşı duyarlılık yaratma, karşısındakine saygı duyma, dinleme, anlama, kendini ifade edebilme, fikirlerini savunabilme, yaratıcılığını ve estetik bilincini geliştirme, kendine güven duyma, karar verme ve uygulama yeteneğini geliştirerek hayata karşı bir duruş sergilemesini sağlayacaktır.

© 2012 elifanaokulu.com , Tüm Hakları Saklıdır.

          twiter
         
          facebook
Konseptika